این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

معرفی همایش

مشاهير هنر و ادبيات هر كشور در شمار ميراث گران‏سنگ آن ملت است و بازخواني و بازآفريني آثارشان موجب پويايي فرهنگ و تمدن است. به همين سبب توليت شمس تبريزي از سال 1394 برگزاري همايش‏ هاي سالانه را با عنوان شمس و بعدها، شمس و مولانا آغاز كرد و از سال1396، پس از انعقاد تفاهم‏نامه با پزوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دبيرخانه علمي همايش را در پژوهشگاه تشكيل داد.

مشاهير هنر و ادبيات هر كشور در شمار ميراث گران‏سنگ آن ملت است و  بازخواني و بازآفريني آثارشان موجب پويايي فرهنگ و تمدن است. به همين سبب توليت شمس تبريزي از سال 1394 برگزاري همايش‏ هاي سالانه را با عنوان شمس و بعدها، شمس و مولانا آغاز كرد و از سال1396، پس از انعقاد تفاهم‏نامه با پزوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دبيرخانه علمي همايش را در پژوهشگاه تشكيل داد. گزارش مختصر همايش‏ هاي پيشين به شرح ذيل است:

نخستين همايش در مهرماه سال 1394با پيام تصويري حضرت آيت الله عبدالله جوادي آملي آغاز شد و استاداني چون نصرالله پور جوادي، ناصر مهدوي و كريم زماني سخنراني كردند. علي جنتي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميهمان ويژه همايش ملي شمس تبريزي بود. در پايان، از 216 مقاله ارسال شده  از سراسر كشور به دبيرخانه اين همايش 8 مقاله به عنوان مقاله برتر و 8 مقاله نيز براي چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شد.

دومين همايش در مهرماه 1395پيام آيت الله حائري شيرازي آغاز شد. سخنرانان ويژه اين همايش استاداني چـون مصطفي مـلكيان، معصومه معـدن كن، ايرج شهبازي، عدنان كارا  از تركيه و تحسين فراقي از پاكستان بودند. افتخار عارف حسين رئيس فرهنگي اكو و خانم اسين چلپي از نوادگان مولانا، عدنان كارا اسماعيل اوغلو و ياسمين آك كوش از اساتيد دانشگاه هاي تركيه،  ميهمانان ويژه اين همايش بودند. 200 مقاله از سراسر جهان و ايران به دبيرخانه اين همايش ارسال شده بود كه ۸ مقاله برتر به صورت سخنراني ارائه گرديد.

سومين همايش بين المللي شمس و مولانا مهر ماه 1396 با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و با پيام آقاي دكتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. دكتر اشرف السادات بروجردي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، دكتر اميري، معاون امور مجلس رئيس جمهور،  دكتر سعداله نصيري قيداري، دبيركل كمسيون ملي يونسكو و دكتر حسينعلي قبادي، رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي كشور از ميهمانان ويژه اين همايش بودند سفيران نوروژ، پاكستان، تركيه و  دكتر عليرضا دلخوش، معاون سفير جمهوري اسلامي ايران در تركيه از ديگر مهمانان اين همايش بودند. حدود 100 مقاله به دبيرخانه ارسال شده بود كه از ميان آنها  13 مقاله برتر براي ارائه و 18 مقاله نيز براي چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شد.

چهارمين همايش بين المللي شمس و مولانا در شهريورماه 1397 و با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار خواهد شد.بازگشت1397/03/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !