این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم
-         دريافت اصل مقالات: 5 مرداد  1397
 

-         برگزاري همايش: سه شنبه 6 و چهارشنبه 7 شهريور 1397