این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > بخش ویژه همایش
.: بخش ویژه همایشمطالعات ميان رشته‌اي ادبيات و هنر، بيش از سه دهه است كه در فعاليت‌هاي پژوهشي دانشجويان و استادان رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي و رشته‌هاي هنر، مانند نقاشي، تأتر و سينما بروز و ظهورهايي داشته است. سينما به سبب توجه به داستان‌هاي ادبي و دستمايه قرار دادن آن در ساخت و توليد فيلم، تحت عنوان اقتباس ادبي
  adaptation بيش از ساير رشته ها در تحقيقات ادبي- هنري نمود دارد. بررسي فيلم‌هايي كه از متن ادبي اقتباس شدند و بخش وسيعي از توليدات سينمايي را به خود اختصاص دارند، باعث شد توجه علاقمندان اين حوزه به ظرفيت‌هاي نمايشي و تصويري متوني جلب شود كه از ديد سينما گران پنهان مانده است. اين نگاه به آثار ادبي؛ به تدريج نوعي ديگر از مطالعات بين‌رشته‌اي ادبيات و سينما را ايجاد كرد كه تأكيد آن بر بازخواني متون ادبي از نظر سينما بود. خوانش متن مكتوب ادبي از منظر شگردهاي روايي و تصويريِ رسانۀ ديداري_ شنيداري سينما، افق‌هاي تازه‌اي از زيبايي‌شناسي و حتي معناي متن را در اختيار مخاطب قرار مي‌دهد كه علاوه بر لذت درك و دريافت جنبه‌هاي هنري اثر، مي‌تواند زمينه ساز خلاقيت‌هاي تازه باشد. در كارگاه خوانش سينمايي اشعار مولانا، تصوير پردازي‌هاي شاعرانه مولوي و روايت‌گري او با بهره گرفتن از قواعد زيبايي شناسي سينما، بررسي مي‌شود.

 

ثبت نام

علاقمندان به حضور در كارگاه مي توانند با پرداخت هزينه ثبت نام در کارگاه ( از طریق عضویت در سامانه نویسندگان )  اقدام نمايند.