این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > گزارش مرحله اول
.: گزارش مرحله اول


گزارش اجمالی فعالیت‏ های دبیرخانه چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا

۱.      در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۷ حکم دبیر علمی همایش،طی نامه شماره۹۵۴ ابلاغ شد.

۲.      در تاریخ  شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ نامه در خواست از انجمن علمی نقد ادبی برای همکاری با همایش، طی نامه شماره ۱۲۸۶ ارسال شد.

۲.      در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ پاسخ رئیس انجمن نقد ادبی، طی نامه شماره ۳۲۲ / الف/ ن دریافت شد.

۴.      در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ نامه در خواست از انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برای همکاری با همایش، طی نامۀ شماره ۱۲۸۳ ارسال شد.

۵.      در تاریخ  ۵ خرداد پاسخ رئیس انجمن زبان و  ادبیات فارسی، طی نامه شماره ۵۴۶۴ دریافت شد.

۶.      در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ نامه در خواست از انجمن علمی ترویج زبان و ادب فارسی برای همکاری با همایش، طی نامۀ شماره ۱۲۸۳ ارسال شد.

۷.      در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ نامه در خواست از انجمن عرفان اسلامی ایران برای همکاری با همایش، طی نامه شماره ۱۹۴۲ ارسال شد.

۸.      در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷نامه در خواست از اتحادیه انجمن‌های علمی، اموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی برای همکاری با همایش، طی نامه شماره ۲۹۰۳ ارسال شد.

۹.      در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷  نامه در خواست از دانشگاه الزهرا برای همکاری با همایش، طی نامه شماره ۱۹۹۸ ارسال شد.

۱۰.  در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷  طی نامه شماره ۱۶۲۹ از تولیت شمس تبریزی دعوت شد دو نماینده به کمیته علمی همایش معرفی کنند.

۱۱.  در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ رئیس همایش طی نامه شماره ۲۷/۷۱۳- ۹۷ دکتر محبوب مهدویان و دکتر باقر محسنی را به دبیرخانه علمی همایش جهت عضویت در کمیته علمی همایش معرفی کردند.

۱۲.  در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ خانم حمیده موسوی نژاد، به‌عنوان کارشناس اجرایی همایش و خانم افسرالملوک ملکی، به‌عنوان نماینده تفاهم نامه فیمابین تولیت شمس و پژوهشگاه، طی نامه شماره ۱۷۹۷ به حوزه ریاست پژوهشگاه معرفی شدند.

۱۳.  در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ از رئیس وقت مرکز اسناد فرهنگی آسیا برای موافقت با تدریس دکتر محمد نجاری در کارگاه ویژه همایش، طی نامه شماره ۱۷۹۴ دعوت شد.

۱۴.  در تاریخ  ۵ خرداد ۱۳۹۷ موافقت رئیس وقت مرکز اسناد آسیا با تدریس دکتر نجاری در کارگاه ویژه همایش، طی نامه شماره ۲۲۵۶ به دبیر همایش اعلام شد.

۱۵.  در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ دستور معاونت فرهنگی و اجتماعی معرفی اعضاء کمیته علمی همایش و برگزاری اولین جلسه، طی نامه شماره ۲۱۶۳/ ف ابلاغ شد.

۱۶.  در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ فهرست اولیه کمیته علمی همایش از سوی دبیر علمی، طی نامه شماره ۱۹۴۵ به ریاست پژوهشگاه اعلام شد.

۱۷.  در تاریخ اول خرداد  ۱۳۹۷حکم اعضای کمیته علمی همایش، از سوی رئیس پژوهشگاه  طی نامه شماره ۲۱۰۱ ابلاغ شد.

۱۸.  در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ درخواست راه اندازی سامانه از طریق اتوماسیون اداری به معاون اداری، مالی و مدیریت منابع ارائه شد.

۱۹.  در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ سامانه راه اندازی شد و اطلاعات مربوط به هربخش طی مکاتبه‌های فیمابین دبیر علمی همایش و مسئول سامانه، تعیین شد و در سامانه درج گردید.

۲۰.  در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ اصلاحیه پیشنهادی مدیر عامل تولیت، طی نامه شماره ۲۷/۷۳۷-۹۷ به معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه ابلاغ شد.

۲۱.  در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ اصلاح درخواستی مدیر عامل تولیت شمس تبریزی، طی مکاتبه‌ای فیمابین دبیر علمی و مسئول اتوماسیون اداری، اعمال شد.

۲۲.  در تاریخ ۳۰ خرداد  ۱۳۹۷ معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه سامانه را بازبینی و اصلاحاتی را از طریق اتوماسیون اداری به دبیر علمی همایش و مسئول سامانه ابلاغ کردند و اعمال گردید.

۲۳.  در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۷ نامه رئیس پژوهشگاه به سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جهت ثبت همایش در این پایگاه، طی نامه شماره ۲۱۰۲ ارسال شد.

۲۴.  در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ نامه دبیر علمی همایش به مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه جهت اخذ مجوز همایش بین‌المللی با شماره ۲۴۲۷ تحویل شد.

۲۵.  در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۷ درخواست دبیر علمی همایش از رئیس پژوهشگاه با موضوع «ارائه مصوبه هیئت امنا برای برگزاری همایش بین‌المللی» طی نامه شماره ۲۴۳۳ ارائه شد.

۲۶.  در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ گزارش بخشی از هزینه‌های برگزاری همایش به رئیس پژوهشگاه جهت طرح در جلسه هیئت امنا طی نامه شماره ۲۵۹۰ تحویل شد.

۲۷.  در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ نامه دبیر علمی همایش به معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه مبنی بر « تأمین هزینه ایاب و ذهاب استادان خارج از کشور از محل طرح تراز بین‌الملل» با شماره ۲۶۰۳ تحویل شد.

۲۸.  در تاریخ  ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ کاربرگ‌های ارسالی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی، جهت اخذ مجوز همایش بین‌المللی، تکمیل و به مدیریت دفتر طی نامه شماره ۲۶۰۷ ارسال شد.

۲۹.  در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ نامه رئیس پژوهشگاه با شماره ۳۰۲۱ خطاب به قائم مقام وزارت علوم تحقیقات و فناوری در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم جهت اخذ مجوز صادر شد.

۳۰.  در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷مکاتبه معاون گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در خارج از کشور، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی با موضوع درخواست ارسال مصوبه هیئت امنا برای صدور مجوز بین‌المللی همایش از طریق اتوماسیون اداری به دبیرخانه پژوهشگاه ابلاغ شد.

۳۱.  در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۷ نامه دبیر سومین همایش شمس و مولانا با موضوع «تسریع در انتشار مجموعه مقالات» به دبیر علمی همایش چهارم، طی نامه شماره ۲۱۶۱ ابلاغ شد.

۳۲.  در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ دعوت‌نامه نخستین جلسه کمیته علمی همایش طی نامه شماره ۲۱۰۱ برای اعضای کمیته ارسال گردید، و در تاریخ ۲۱ خرداد نخستین جلسه کمیته علمی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.

۳۳.  در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ نخستین صورتجلسه کمیته علمی همایش، طی نامه شماره ۲۹۱۸ به دفتر ریاست پژوهشگاه ارسال شد.

۳۴.  در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷درخواست مدیرعامل تولیت شمس تبریزی از معاون فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه برای ارائه گزارش مکتوب از فعالیت‌های دبیرخانه علمی همایش، طی نامه شماره ۲۷/۷۳۶-۹۷ به پژوهشگاه ارسال شد.

۳۵.  در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ درخواست دبیر علمی همایش از مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی مبنی بر ترجمه انگلیسی سامانه همایش، طی نامه شماره ۳۱۵۰ ارسال شد.

۳۶.  در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷  دعوت‌نامه دومین جلسه کمیته علمی همایش که با تأکید بر حضور خبرنگاران تنظیم شد، طی نامه شماره ۳۱۵۹۱ برای اعضاء کمیته ارسال گردید.

۳۷.  در تاریخ ۴ تیر  ۱۳۹۷  حکم آقای دکتر کسرایی به‏عنوان مسئول انجام کلیه امور و هماهنگی‌های مربوط به پژوهشگاه در برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا از سوی رئیس پژوهشگاه، طی نامه شماره ۵۰/۴ ابلاغ شد.

۳۸.  در تاریخ ۶ تیر  ۱۳۹۷   ، بخش دوم اصلاحات سامانه (که عمدتا در جلسه نخست کمیته علمی مطرح شده بود) از طریق اتوماسیون اداری و از سوی دبیر علمی همایش به مسئول سامانه ابلاغ شد و اصلاحات درخواستی اعمال گردید.

۳۹.  در تاریخ ۶ تیر  ۱۳۹۷  ، برگزاری پیش نشست همایش با عنوان «شعر مولانا، عرصه تقابل‏ها» طراحی شد و طی نامه شماره ۳۴۳۵ به معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه ابلاغ گردید.

۴۰.  در تاریخ ۶ تیر  ۱۳۹۷  گزارش عملکرد دبیرخانه علمی همایش از تاریخ ابلاغ حکم دبیر همایش (۹/۲/۹۷) تا زمان تنظیم گزارش، طی نام شماره ۳۴۴۲ به معاونت فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه اعلام شد.