این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)

 

خانم حميده موسوي نژاد، كارشناس اجرايي دبيرخانه همايش

3- 8804689داخلي 239

09338885265